16 Trillioner Dollar är också pengar.

Så mycket behöver enligt IEA investeras, globalt, i energitillförseln fram till 2030 om vi fortsätter som hitintills. Merparten naturligtvis i den rika världen, OECD-länderna. IEA noterar emellertid också att 1,6 Miljarder människor saknar elektricitet och därmed begränsas i sina möjligheter att utvecklas socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. Och sedan noterar man också att det är billigare att investera i effektivisering än i tillförsel i de rika länderna!

Då bjuder logiken att vi i vår del av världen tar det billigaste alternativet och skapar utrymme för de fattigare. Eller hur?

Läs mer

Månadsindelade arkiv