1767 var ett märkesår för svensk energipolitik

Frågan är om dagens energikommission törs visa samma insikter och framsynthet som man gjorde för 250 år sedan? Professor Wene återkallar minnet av beslutet om att hushålla med ved från 1767 i sin tyska intervju (som finns i sin helhet här Bild_der_Wissenschaft_06_2015.pdf). Beslutet från den tiden visar att man tordes satsa både på hushållning och förnybar energi! Gack och gör sammalunda!

Ur Wikipedia: Under 1700-talet uppstod rÃ¥dde vedbrist i Sverige. Orsaken var järnverkens stora användning av träbränsle vid framställningen av stÃ¥ngjärn, vilket dÃ¥ var rikets största exportvara. Därutöver Ã¥tgick stora mängder ved för att värma upp bostadshus med hjälp av de ineffektiva öppna spisarna som dÃ¥ var den vanligaste värmekällan. Dessa öppna spisar släppte ut uppemot 90 procent av värmen genom skorstenen. Viktiga konstruktionsförbättringar skedde efter att Rikets RÃ¥d, under ett sammanträde pÃ¥ Stockholms slott den 27 januari 1767, beslutade om ett forskningsuppdrag för att ta fram en mer energisnÃ¥l eldstadstyp Ã¥t hushÃ¥llen. Uppdraget gick till generalen Fabian Wrede och arkitekten Carl Johan Cronstedt. PÃ¥ hösten samma Ã¥r presenterade de sina förslag i skriften “Beskrifning pÃ¥ Ny Inrättning af Kakelugnar Til Weds Besparing. Jämte Bifogade Kopparstycken.”

Läs mer

Månadsindelade arkiv