Är det en riktig kris som behövs?

Grekland har aviserat storsatsning på förnybar energi som en drivkraft för att lyfta och för att förnya sin ekonomi. En del i satsningen är Helios-projektet som skall ha 10GW solceller installerade till 2050.

En mera sammanhållen plan presenterades på tisdagen och inriktas på:

....a massive increase in the share of renewable energy in the country’s energy mix, accounting for 60-70% of final energy use by 2050. In the electricity sector, this share would reach 85-100%. This would cut greenhouse gas emissions by up to 70% relative to 2005 levels…

Planen innehåller också satsningar på biobränslen och på effektivisering av byggnader.

Läs mer

Månadsindelade arkiv