17 Miljarder + Utsläppsrätter = Sant?

När tunga samhällsföreträdare i en debattartikel hävdar att utsläppsrätterna påverkar elpriserna så att det kostar samhället 17 Miljarder tror man gärna att det vilar på en stabil och kontrollerbar beräkning. Siffran är ju “exakt” till sin natur.

Det finns också en utredning tillgänglig men i den visar det sig att uppgiften om de 17 Miljarderna vilar på ett citat från Råd och Rön. Och på vad baseras deras uppgift?

Jo på en uppgift i en intervju i SVTs Aktuellt! En intervju med en energimäklare och vars huvudsakliga budskap återfinns i Dagens Industri några dagar efter intervjun. I den sägs att företaget gjort en “bedömning” men fortfarande har vi inget handfast material att granska. Är det inte så som vandringssägner kommer till?

Det kan ju vara en korrekt bedömning, men det kan ju också vara så att tal om utsläppsrätterna som orsak till prisökningarna är en bekväm ursäkt för att slippa säga att marknaden inte har tillräckligt omfattande konkurrens. Detta synsätt redovisas på en web-sida där man har till huvuduppgift att granska avgifterna på elmarknaden. Och till denna senare finns också ett underlag där fakta redovisas som underbygger bedömningen.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv