1-0 till klimatet (och förnuftet)

Matchen om EUs hantering av klimatfrågan börjar bra. När Parlamentets närings- och miljöutskott hade gemensam omröstning så vann rapportörens linje med 66 röster mot 50. Det innebär alltså att man förordar bindande mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och för effektivisering.

Generalsekreteraren i EuroAce sammanfattar bra:

“The Commission’s Green Paper outlines that any Climate and Energy Framework must identify how best to maximise synergies between the objectives of competitiveness, security of energy supply and sustainability. A binding 2030 energy efficiency target based on a binding sectoral target for buildings is good for the economy, as it reduces energy dependence and boosts public budgets; it is good for business, as it will place the EU at the forefront of related innovations and keep energy prices down to ensure competitivity; it is good for employment, as it stimulates jobs; it is good for the environment, as it reduces pollution and CO2 emissions; and finally it is good for EU citizens, as it improves air quality, health and well-being.”

Men detta var bara första ronden. Nästa kommer när kommissionen lägger sitt förslag och där tycks mörkrets krafter ha stort inflytande trots att deras egna analyser visar på att synergieffekterna av flera mål är påtagliga och klingande (i pengar).

Sedan kommer en ny batalj när Parlamentet skall rösta in plenum i februari och därefter följe flera nya “kontrollstationer” med medlemsländerna där vi på goda grunder kan anta att Sverige inte kommer att tillhöra de påskyndande.

Ett förhållande som belyses i en debattartikel i DN där andra samhällsföreträdare, med LO i spetsen, pekar på att erfarenheterna av utsläppshandeln (ETS) motiverar en mera heltäckande linje med tre mål. Just förhållandet med ETS tillkortakommande och nyttan av att fokusera på effektivisering visas empiriskt i en ny doktorsavhandling från Lund

“All is well that ends well” skrev Shakespeare, men det kan ju inte skada om det börjar bra också?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv