2000 Watt per person

Ibland råkar experter på effektivisering i affekt och särskilt händer det när man talar om hur besparingsmål skall tolkas, formuleras och mätas. Målen uttrycks ofta som procent och det öppnar för diskussioner. I Schweiz har man tagit ett radikalt grepp och formulerat ett mål som 2000 W per person (och 18 MWh) till mitten av seklet vilket motsvarar effektivisering med en faktor 4-5.

I en så kallad vitbok för forskning och utveckling går man sedan igenom vilka områden man behöver satsa på och möjligheterna att uppnå målen. 2000 Watt per capita är åtminstone ett absolut mål som svårligen kan feltolkas. Även om man måste fråga sig om det också är tänkt att belastningsfaktorn skall vara 100%! Det kanske kan diskuteras?  smile

Nu kan det äntligen sägas

“Hans Nilsson var ansvarig för det banbrytande svenska programmet för effektivare energianvändning vid Nutek på 1990-talet. Hans Nilssons arbete ledde till att prestanda för på marknaden befintliga enheter och komponenter blev avsevärt mer energieffektiva. Hans Nilsson ledde utveckling och genomförande av teknikupphandling för fragmenterade marknader som för kyl-frysskåp, värmepumpar, belysning, HF-don, energieffektiva småhus, fönster m.m. Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av betydligt mer energieffektiva produkter än vad marknaden erbjöd. Teknikupphandling är numera också känd under namnet innovationsupphandling.”

Ja det är inte mina ord utan priskommittens så det måste vara sant. grin

Och på förekommen anledning så kan jag också berätta vad teknikupphandlingarna gick ut på och vad de resulterade i (redogörelsen på engelska).

Intressant är att metoden nyligen kommit i bruk i Indien! De kan ha låtit sig inspireras av den skrift vi gjorde på IEA kallad “Creating Markets for Energy Technology”.

Sprid gärna materialet!

Läs mer

Månadsindelade arkiv