2030 är halvvägs till 2050

European Climate Foundation (ECF) har följt upp sin tidigare färdplan för 2050 för att se hur vi skall komma upp på banan och “kola av” vårt energisystem på allvar. En slutsats är att det fordrar STORA investeringar men också att det måste göras i framtidsteknik vilket bör innebära stora möjligheter till industriutveckling och jobb. Sådana mycket medvetna satsningar sker redan i t.ex. Korea vilket visades vid ett seminarium som IEAs DSM-Program anordnade nyligen. Så valet borde vara enkelt för Europa: “Häng med eller bli efter”.

I ECFs avstämning så är utbyggnad av ett kraftfullt nät i Europa en hörnsten tillsammans med tydligare satsningar på diversifierad produktion av förnybar energi. Men de noterar att också affärsmodellerna behöver utvecklas:

Demand-side resources, such as energy efficiency and demand response (including distributed energy storage options and distributed production), represent an attractive means to reduce the amount of transmission and large-scale generation investments required. Power markets need to promote energy efficiency, demand response, storage (large-scale and distributed), distributed generation and efficiency as system resources on an equal basis with utility-scale supply options.

Energinyttoansvar för energiföretagen alltså!

Konsekvenserna för systemet skulle kunna illustreras som nedan där man istället för som vanligt (fit and forget) bygger ett system som kan ta hand om både lokal produktion och hantera flexibel efterfrågan.

image
Bild från presentation av arbetet inom IEA DSM-Programme av deras ordförande Rob Kool, bild 30.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv