215 Miljarder

Är en siffra ni kommer att få se i media ett tag framöver. Det är nämligen vad Timbro hävdar att vindkraften kostar. Problemet är bara (!) att siffran inte stämmer men den kommer nog att basuneras ut ändå. Uppgiften baseras på debattinlägg som gjorts av Marian Radetzki och av Carl Hamilton.

Båda utgår från certifikatpriset och inte från merkostnaden för den energi som certifikatet gäller. Trots att det rimligen är merkostnaden som belastar kunderna vilket bl.a. Näringslivets ekonomifakta visar. Och trots att båda är professorer i nationalekonomi!

Merkostnaden kan dessutom (och kommer troligen att) sjunka vilket förre GD Kåberger pekar på i en artikel i Ny Teknik där han också klargör skillnaden mellan merkostnad och certifikatpris. Energimyndigheten har också redogjort för dessa mekanismer i en utredning.

Man skulle i sammanhanget kunna undra över om inte inmatningstariff hade varit bättre än certifikat eftersom man i så fall kunna bygga in teknikutvecklingen i ersättningsnivån och låtit den sjunka över tiden!

Skriften från Timbro känns lite nattstånden t.ex. genom sina rubriker om vad man skall göra när det inte blåser och vilken liten betydelse man anser att svensk vindkraft har för elsituationen. Det verkar som om den mera byggde på en genuin ovilja mot vindkraft (som stör sikten mot den obrutna horisonten) än på ett sökande efter tekniklösningar som har goda miljöegenskaper. Den är snarare ett debattinlägg avsett att stödja ett högröstat motstånd och det får vi nog se i debatten vad det lider när siffran 215 återkommer.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv