Ägare till energieffektiva hus har bättre ekonomi

I USA har UNC Center for Community Capital undersökt husmarknaden i spåren efter alla de problem man fick när den kollapsade som en del av finanskrisen för några år sedan. För många slutade det ju med att man fick betalninssvårigheter med sina lån och i värsta fall fick gå från gård och grund. Studien som gjorts säger att: ”... default risks are on average 32 percent lower in energy-efficient homes”. Ägarna har helt enkelt lägre energikostnader vilket gör att de klarar sig bättre.

Rapporten diskuterar också hur detta förhållande borde påverka möjligheterna att finansiera effektiviseringsåtgärder. Ett resonemang som fanns med i Sverige i den ursprungliga Bygga-Bo-dialogen där man föreslog bättre lånevillkor och förmånligare försäkringspremier.

Euractiv är inne på ett liknande spår i en artikel där man pekar på behovet av att göra “djuprenoveringar”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv