Är “Big” en lösning eller ett villospår?

“Big data” har blivit lite av en slogan för något nytt och spännande. McKinsey har fört fram att de stora datamängderna innehåller möjligheter för innovation och produktivitetsförbättringar. Det kan säkert vara så om man kan mjölka ut ny kunskap om mönster ifråga om beteenden, men det kan också vara ett villospår om dessa mönster inte kan påverkas på ett avgörande sätt.

Energiområdet är ett lockande fält för den som vill gräva djupare i de stora mängder data som energimätarna producerar och som uppenbarligen ger intressanta uppgifter om när vi använder energi och därmed ledtrådar om varför och vad man kan göra åt det. Så långt kan stora datamängder vara till hjälp, men den avgörande frågan är hjälp att göra vad?

Behavioural design lab i Storbritannien funderar över detta och säger:

More information is not the answer. - Good design is.

Det är en erfarenhet som ligger nära den som gjordes i studier av hur människor reagerade på att få veta mer om hur mycket den energi de använde kostade. I några fall ledde det till ökad användning!

Vi har i Sverige några energiföretag som har intressanta lösningar på vad mätningar kan avslöja och vi har institutioner som har spännande lösningar på design för påverkan. Dessa borde vara goda alternativ till några av de förslag som förs fram från “over there”.

 

 

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv