Är björnen skjuten nu?

Vi har erbjudits delar av skinnet två gånger redan. Men nu föreligger hela statsbudgeten och det skall vara möjligt att bedöma hur satsningarna för effektivare energianvändning ser ut. Den neddragning med 60 miljoner som kunde anas tidigare i år verkar återställd och med råge, dvs ytterligare 60 miljoner tillskjuts 2008. Det som saknades vid den första skinnvisningen var emellertid björnen, d.v.s. höstbudgeten.

Den andra gången vi fick se en bit av skinnet var med klimatmiljarden, men återigen saknades viktiga delar i bilden eftersom bitar fanns dolda i den kommande budgeten.

Det är emellertid fortfarande svårt att se hela bilden och jämföra anslagens omfattning eftersom budgettitlar ändras och ansvarområden förändras. Satsningar på teknikupphandling rymmer t.ex. även upphandlingar av pelletsutrustning. De som emellertid bör kunna göra jämförelserna hävdar att budgetförstärkningen är 60-70 miljoner på årsbas och det är inte illa. Det skulle vara en 30% förstärkning! Och i så fall är björnen större än skinndelarna!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv