Är det en riktig kris som behövs?

Grekland har aviserat storsatsning på förnybar energi som en drivkraft för att lyfta och för att förnya sin ekonomi. En del i satsningen är Helios-projektet som skall ha 10GW solceller installerade till 2050.

En mera sammanhållen plan presenterades på tisdagen och inriktas på:

....a massive increase in the share of renewable energy in the country’s energy mix, accounting for 60-70% of final energy use by 2050. In the electricity sector, this share would reach 85-100%. This would cut greenhouse gas emissions by up to 70% relative to 2005 levels…

Planen innehåller också satsningar på biobränslen och på effektivisering av byggnader.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv