Kan elfordon bli en miljöfara?

Sveriges Natur har en intressant artikel om Litium och vad elfordonsutbredningen kan innebära. Den bygger på en omfattande rapport från Deutsche Bank där marknader och tillgångar utreds i detalj.

I DB-rapporten visas många spännande samband bland annat lärkurvorna (hur tekniken blir billigare med ökad markand) och hur olika tillämpningar antas öka (se bild nedan).

Sveriges Natur visar särskilt att det finns faror med utvinningen som till exempel kan drabba länder som Bolivia hårt, men också att det finns stora oexploaterade tillgångar på nära håll som Finland och kanske även Sverige.

Så svaret på frågan är både ja och nej och att det ligger lite i våra egna händer att försöka påverka leverantörerna så att utvinningen inte ställer till problem. Ett eventuellt högre pris kan säkert kompenseras av den fallande lärkurvan. En annan lärdom kan vara att ta en del rapporter i populärpressen om olika risker med en nypa salt.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv