Klimatet behöver stabiliseras - också för investeringar

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) tycker att spelreglerna för det uthålliga samhället borde vara tydligare. Framförallt bör de inte förändras stup i ett. Man reagerar bl.a. på att flera länder tycks vara och fingra på inmatningstarifferna. En åtgärd som står i bjärt kontrast till att just sådana skapades för att ge investerare mera säkerhet än vad man kan få med t.ex. gröna certifikat.

Medlemsföretagen i den här gruppen förvaltar bl.a. pensionskapital och det känns bra att de gör det med ett uthålligt samhälle som ledstjärna. De har sammanställt sina synpunkter i ett sk “position paper” om hur man ger prioritet för sådana åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Till deras omsorger hör ökad effektivisering.

Specific targets for energy efficiency in buildings and a focused strategy for existing buildings
Specific mid- and long-term targets for increased energy efficiency in the buildings sector will send a clear signal to investors that standards and regulations will move in a set direction. Improved, more harmonised and more consistent implementation of building standards and practices across EU Member States will support greater energy efficiency of new buildings. The greatest challenge is to find ways to address emissions from existing buildings and we recommend that the EU draws on experience already gained in different Member States and considers a range of regulatory, fiscal and market-based measures.

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv