Även USA kan…

...minska sina utsläpp av växthusgaser. Med upp till 17% utan några nya initiativ på federal nivå och inom ramen för delstaternas egna handlingar säger WRI (World Resources Institute). Ambitionsnivåerna kan vara olika från “bleka” till “följa strömmen” och “på hugget” säger de och gör olika projektioner av vilka konsekvenser det kan ha 2020 och 2035 (se bild nedan). Men ni ser vilken del av stapeln som alltid är störst - just det, effektivisering.

Within the bounds of what is legally and technically possible, the single most important factor influencing emissions reductions is political and policy ambition. This analysis considers three levels of ambition:
Lackluster. This is low ambition and represents the results of actions of lowest cost or least optimistic technical achievement.
� Middle-of-the-Road. This is mid-level ambition and represents the results of actions of moderate cost and moderately optimistic technical achievement.
Go-Getter. This is the highest ambition achievable without new congressional action. It represents the results of actions of higher cost or most optimistic technical achievement.

image

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv