Afrika ett lackmustest

Kan Afrika bli världens första “rena kontinent” i energihänseende? Frågan ställs i januarinumret av Africa Business där man har en specialrapport om “Energy and Sustainability”. Och vi övriga borde ställa oss samma fråga när det gäller den teknikutveckling som EU vill stödja. Kan vi tillhandahålla teknik som passar Afrika? Både för uthållighetens skull och för att nå den marknad i botten av pyramiden som Stuart Hart visat på (se figur).

I Africa Business ställs några obehagliga frågor som vi måste besvara på ett konstruktivt sätt. Främst: Varför skall världens fattiga betala för industriländernas synder och förbjudas ta del av det industrialiserade samhällets “välsignelser”? Kan vi besvara detta genom en teknikutveckling som sprider välstånd utan att ytterligare bidra till att smutsa ner och skapa avfallsproblem; Då är inte svaret en teknik för oss och en för dem. Och då har vi klarat lackmustestet!
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv