Afrika LEDer utvecklingen?

IFC, International Finance Corporation, inom Världsbanken sjösätter ett spänannde projekt som syftar till att bli kvitt den förödande användningen av fotogen för belysning. Förödande för ekonomin, miljön och för synen hos brukarna ( IFCPhotos1.pdf ). Projektet skall få ut belysningsprodukter som kombinerar LED (Lysdioder) och solceller. Ett sådant projekt kan också innebära en injektion för LED och solcellsteknik som paradoxalt nog kan komma till gagn även för den rika världen genom att nischmarknaderna motiverar utveckling. Lönsamheten hos de nya produkterna kan knappast ifrågasättas, med en återbetalningstid på mindre än 7 månader!

image

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv