Får man inte gunga så vill man åka mera karusell!?

Det dyker upp med jämna mellanrum, om än mera sällan nuförtiden, påståendet att energieffektivisering inte gör någon nytta eftersom om man blir effektivare (kWh per nytta) så kommer vi bara att nyttja mer. Den energi vi sparar kommer att brukas till annat så det lönar sig inte. Ge upp!

Nyligen publicerades i en Kanadensisk tidning en undergångsvision: “The Curse of Energy Efficiency - The more ‘efficient’ our technology, the more resources we consume in a downward spiral of catastrophe.” Artikeln tar ut svängarna så man skall förstå att man blir lurad om man vill göra någon nytta genom att anstränga sig. Och det är väl ett bra sätt om man vill bli publicerad!?

Artikeln stödjer sig bland annat på en studie av Elizabeth ShoveWhat is wrong with energy efficiency?” som dock är betydligt mera nyanserad. Hon avslutar med:

It is concluded that if carbon emissions are to be reduced on any significant scale, then it is essential to consider the meanings and levels of service and the types of consumption and demand that efficiency policies support and perpetuate.

Eller annorlunda uttryckt - När vi effektiviserar skall vi också ägna en tanke åt vad det är vi vill ha och vad som är viktigt. Jag har bekanta som menar att deras LED-ljusslingor i trädgården är energieffektiva! Visst men bara om de annars skulle använt glödljus (och det skulle de inte vad jag vet).

Så konklusionen måste bli att effektivisering (utan eftertanke) kan förfela sina syften men det är ingen naturlag som gör att det är så.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv