Onyttig energi

IEAs World Energy Outlook innehåller en uppsjö av material som gör det lättare att förstå och att argumentera för effektivisering. Inte minst i form av illustrationer. Som bekant säger ibland en bild mycket mer än ord. WEO visar till exempel att de vinster man kan uppnå genom att förbättra energianvändningen i industri, bostäder och lokaler innebär att investeringar flyttas till dessa från tillförseln. Från kraftanläggningar och ledningar till förbättrad nytta i hem och på arbetsplatser (ljus, kraft och värme), se bild nedan.

Det kan innebära att energiföretagens traditionella områden förlorar i betydelse, men också att de kan flytta fokus och få en annan affärsidé. Alla kommer inte att gilla det och det är nog där man kan spåra det envisa motståndet mot vita certifikat. Ty de skulle innebära att alla kunder erbjöds effektiviseringstjänster. Och att alla företag motiverades att utveckla tjänsteprodukter. Det vill säga levererade nytta och inte enbart energi.

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv