Alla de små vardagsbeslutens villovägar

Varje dag fattar du tusentals beslut, stora som små, och före alla dessa sker också en strid i ditt sinne, en kamp mellan intuition och logik. Det är en konflikt som påverkar varje aspekt av ditt liv, och ny forskning visar att intuitionen tycks ha större inflytande över oss än vi själva tror. På logikens bekostnad.

Ovanstående är ett direkt citat ut SVTs presentation av ett program som sänds i Vetenskapens Värld i SVT 2 den 28 april kl 20.00 med repriser 29/4 och SVT2 3/5 och som sedan kommer att finnas på SVT Play.

Det är extremt viktigt att vi lär oss hantera dessa vardagliga felkällor om vi skall ha en chans att klara energi-, miljö- och klimatfrågorna. IPCC har i sin rapport om hur man kan hindra de svåra klimatförändringarna tyvärr behändigt rundat den här aspekten. De visar alldeles korrekt att effektivare energianvändning är DEN enskilt viktigaste åtgärden. MEN de bortser från att den övervägande delen av de beslut som behövs för att just effektiviseringen skall bli verklighet i stor skala är just små enskilda vardagsbeslut. Just de där vi handlar mera på intuition än på logik.

image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv