Allians mot framtiden.

Det är inte var dag man ser både hyresgästerna, allmännyttan och fastighetsägarna agera gemensamt. Skall inte sådan gemenskap över intressegränserna hälsas med tacksamhet? Vi brukar ju önska att folk skulle agera mera tillsammans och bråka mindre? Men vad är det då för en fiende dessa tre parter funnit värd att ta strid emot?

Jo den rysliga ENERGIEFFEKTIVISERINGEN skrämmer dem från vettet! Bokstavligen!  snake Sverige hotas av utarmning påstår de på fullt allvar. Vi kommer att få leva i bostäder som bara håller 14 grader på vintern!!! Och hyrorna kommer att nå oanade höjder. Dessa olyckor kommer att drabba vårt stackars land genom EUs direktiv om energieffektivisering och riksdagens målsättning om energianvändningen 2050.

Men tänk om det istället är som i Tyskland? Att en energiomställning skapar nya möjligheter. Att tekniken och formerna för dess nyttjande utvecklas. Att de många förändringstillfällen vi har framför oss de kommande decennierna kan utnyttjas positivt istället för att gå om intet.

Deras allians tycks bygga på en teknikpessimism som är sällan sedd och som är illa underbyggd. En radikalt annorlunda syn på möjligheterna kan man få på många håll t.ex. VVS-Forum eller SNFs senaste nummer av Natur som passande nog har temat “Hem till Framtiden”. Börja där! Det finns mer!

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv