Allians mot framtiden.

Det är inte var dag man ser både hyresgästerna, allmännyttan och fastighetsägarna agera gemensamt. Skall inte sådan gemenskap över intressegränserna hälsas med tacksamhet? Vi brukar ju önska att folk skulle agera mera tillsammans och bråka mindre? Men vad är det då för en fiende dessa tre parter funnit värd att ta strid emot?

Jo den rysliga ENERGIEFFEKTIVISERINGEN skrämmer dem från vettet! Bokstavligen!  snake Sverige hotas av utarmning påstår de på fullt allvar. Vi kommer att få leva i bostäder som bara håller 14 grader på vintern!!! Och hyrorna kommer att nå oanade höjder. Dessa olyckor kommer att drabba vårt stackars land genom EUs direktiv om energieffektivisering och riksdagens målsättning om energianvändningen 2050.

Men tänk om det istället är som i Tyskland? Att en energiomställning skapar nya möjligheter. Att tekniken och formerna för dess nyttjande utvecklas. Att de många förändringstillfällen vi har framför oss de kommande decennierna kan utnyttjas positivt istället för att gå om intet.

Deras allians tycks bygga på en teknikpessimism som är sällan sedd och som är illa underbyggd. En radikalt annorlunda syn på möjligheterna kan man få på många håll t.ex. VVS-Forum eller SNFs senaste nummer av Natur som passande nog har temat “Hem till Framtiden”. Börja där! Det finns mer!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv