EU Allmänförklaring av energiprojekt

Större infrastrukturprojekt för el, olja, gas och CCS (koldioxidinfångning) i Europa skall kunna förklaras vara av allmänt intresse och få en snabbare tillståndsprocess. Man har identifierat 12 stycken “priority corridors” varav några har direkt intresse för svenskt vidkommande, t.ex. :

1. Northern Seas offshore grid (?NSOG?): integrated offshore electricity grid in the North Sea, the Irish Sea, the English Channel and the Baltic Sea
7. Baltic Energy Market Interconnection Plan in electricity (“BEMIP Electricity”): interconnections between Member States in the Baltic region and reinforcing internal grid infrastructures
8. Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas (“BEMIP Gas”): infrastructure to end the isolation of the three Baltic States and Finland and their single supplier dependency and to increase diversification

Men utöver de som har direkt geografisk anknytning nämner man:

10 Smart grids deployment: adoption of smart grid technologies across the Union to efficiently integrate the behaviour and actions of all users connected to the electricity network, in particular the generation of large amounts of electricity from renewable or distributed energy sources and demand response by consumers.
11. Electricity highways: first electricity highways by 2020, in view of building an electricity highways system across the Union.

Utöver att tillståndsprocedurer skall kunna snabbas upp så skall det finnas möjligheter till finansiering. Bedömare med insyn hävdar dock att det ger mest fördelar för gasledningar och mindre för el som skulle kunna vara av större betydelse för att utnyttja förnybar energi.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv