Allt Du vet om el är fel!

Orden kommer från Walt Patterson en smått legendarisk Brittisk forskare som ägnat mycket tid åt att fundera kring hur teknik och ekonomi samspelar och framför allt vad vi kan vänta i framtiden. Rubriken sattes på en australisk artikel där han nyligen formulerade sig så här:

What we need to understand is that the key competition is not between different suppliers of fuel or electricity. The key competition is between fuel and technology. The better the user-technology, the less fuel we need to get the service we want. We need to shift the balance away from fuel, toward technology.

Han har särskilt, och redan för länge sedan, satt fingret på den ömma punkten att energiföretagen säljer energi och inte energins nytta. Att leverera energinytta (ljus kraft och värme) menar han kommer successivt att bli normen snarare än undantaget. Detta som en följd av effektivare teknik för användning och tillgången på småskalig tillförselteknik som integreras i näten. Marknaden kommer att revolutioneras men alla de existerande företagen kommer inte att upptäcka det i tid.

Patterson har varit en frisk fläkt i många år när han dragit en lans för förnybar energi och för att man skall ta en rejäl funderare på hur framtidens marknader komemr att fungera. Men kolla själv!

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv