Amerikanska energiföretagsledare smartare än sina nät!

I en rundfråga till 100 energiföretag i USA säger 92% att de skall öka sin budget för effektivisering med minst 10% i år och 22% att de ökar med minst 20%. Det är smart!

Samtidigt uttalar de en begynnande skepticism beträffande “smarta nät” vad gäller hur snabbt de får någon betydelse och ifråga om vad de egentligen betyder i dagligt värv. En sorts tillnyktring efter “hajpen”. De misstänker också att kunderna i stor utsträckning inte är beredda att ta till sig de fördelar ett smartare nät kan erbjuda. Och det kan nog vara de smarta nätens Akilleshäl - att mejsla ut, beskriva och sälja kundnyttan.

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv