Amerikanska investerare ser grönt på framtiden.

Lite Obama-effekt finns det i svaren som investerare och rådgivare ger i en undersökning om var de vill satsa sina pengar i framtiden. Svaret är att de går till företag med grön profil. Ett krux är emellertid att man behöver mer hjälp av rådgivare att finna dessa gröna investeringsobjekt eftersom de traditionella rådgivarna inte är tillräckligt kunniga. Det i sin tur blir ytterligare svårare när de som rekryteras till jobben avkrävs decennielång erfarenhet från branscher som inte existerat tidigare!

Ett sätt att börja är att läsa “State of Green Business 2009”. Den tecknar ett bakåtperspektiv som inte så ljust precis (se bild), men som tydligen kommer att ändras om investerarna verkligen gör som de säger. Put the money where the mouth is!

 

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv