Annulleringsklausul i det kommande klimatavtalet.

Expertgruppen för Miljöstudier skall ha ett seminarium den 1 Juni med titeln “Suggestions for the road to Copenhagen”. Då skall Larry Karp, University of California, Berkeley, och Jinhua Zhao, Michigan State University, presentera en rapport med samma namn. Rapporten finns emellertid redan tillgänglig och har som bärande id att det skall finnas en annulleringsklausul (escape clause) för dem som undertecknar det kommande klimatavtalet.

Idn låter när man först hör den helt befängd men kan ha en viss poäng såtillvida att länder som tvekar att signera med hänvisning till att de inte kan till fullo överblicka åtagandena känner större säkerhet när de har en möjlighet att dra sig ur i framtiden. Det skall nämligen kosta att annullera och författarna har t.o.m. skissat på en id med handelssanktioner!

Det märks att idn formades i Bush-erans USA men därmed också att den kan vara helt överspelad nu. Man kan också undra över expertgruppens timing, det är i elfte timmens femtionionde minut att lansera något som skulle fordra omfattande diskussioner inför Köpenhamnskonferensen.

Man kan också undra över expertgruppens syften, dess ordförande har ju inte tidigare gjort sig känd för något nämnvärt klimatengagemang. Gruppens kansli har också gärna visat sig vilja göra piruetter på klimatområdet men kanske inte alltid med så mycket innehåll.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv