Argumenten för ny kärnkraft har aldrig varit svagare än nu

Ja Dagens Nyheter tycker naturligtvis tvärtom och skriver i sin ledare: “Argumenten för att Sverige liksom Finland och USA ska satsa på nya reaktorer är starka.” Nu har ju DN aldrig visat sig vara särsklit insiktsfull när det gäller energifrågor och dagens utspel skall nog ses som ett inspel till ett politiskt manövrerande där det gäller ett locka (s) över gränsen.

Den amerikanska anläggningen visar igen att ny kärnkraft är MYCKET DYR och inte klarar sig utan att få statsstöd. Den officiella prislappen ligger kring 6500 dollar per kW och man får 80%  av lånen statsgaranterade. Kärnkraftskalkyler brukar också visa en tydlig glädjetendens vilket bl.a. visats med eftertryck i Finland.

Beträffande säkerheten så röstade ordföranden i kommissionen (NRC) som godkände anläggningen emot! Och ingenstans i världen har man visat vad man skall göra med avfallet.

Hälsorisker vid drift har påpekats gång efter annan och senast fann man indikationer i Franrike (där man sannerligen inte har någon kärnkraftskritisk grundinställning) på barnleukemi i anläggningarnas närhet.

Men visst är det märkligt att man när det gäller energisparande alltid avkrävs rigorösa kalkyler som visar att det lönar sig att spara. Och inte lite lönsamt utan ofta mycket lönsamt med pay-off tider som vida underskrider åtgärdernas livslängd. Samtidigt kan man (åtminstone i DN) bara rycka på axlarna åt ekonomi, avfallshantering och hälsorisker när det gäller kärnkraft. Lite märkligt är det väl? Eller är det som i den gamla (osanna) historien om riksdagsmannen som sade att: “Lite strålning skall väl en karl tåla!”

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv