Argumenten tryter - höj rösten

Så skall delar av industrin som oroas för “baskraften” dra igång sin egen utredning om framtida energiförsörjning. Om det skall innefatta möjligheten av effektivare energianvändning framgår inte.

De använder hög röst och hävdar att vi står inför ett “dramatiskt bortfall” av produktionskapacitet och att vi måste börja nu eftersom beslutsprocesserna drar ut på tiden. Om de har alternativet kärnkraft i tankarna så kan det vara klokt att börja i tid. I vart fall om finska Olkiluoto 3 står modell. Den skulle tagits i drift 2009 men det blir nu i bästa fall 2016. Den skulle kostat 3 miljarder Euro men det antas nu bli av storleksordningen 8,5.

Men en viktig fråga är vad man menar med baskraft vilket Lennart Söder har påpekat. Är det kraftanläggningar med hög tillgänglighet och långa drifttider eller är det de anläggningar som har lägst rörlig kostnad? I det första fallet finns det goda lösningar att klara “baskraften” med 100% förnybart och i det senare fallet så är det otvetydigt vind och sol som är baskraft.

Men om man sitter fast i gammaldags tänkesätt vad gäller energisystem så bör man undvika att skapa det nya. Då återstår bara att höja rösten.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv