Astound yourself

Irlands förra president som också har sin egen organisation, Mary Robinson Foundation – Climate Justice, var först ut i IEAs föreläsningsserie Big Ideas. Där satte hon energifrågan och klimathoten i ett större perspektiv som också handlar om solidaritet och rättvisa. Drygt en miljard människor av jordens totalt 7 saknar tillgång till elektricitet och allt vad det betyder för möjligheter att studera, arbeta och för hälsovård. Vi måste ha denna situation i åtanke också i klimatarbetet. I sitt tal sade hon:

Developed countries cannot simply insist that poorer countries refrain from using fossil fuels on account of climate change. Instead they must provide feasible alternatives. In the spirit of global solidarity and self-interest all countries need to work together to enable an inclusive transition to a zero carbon and zero poverty future.

Hon ger dock exempel på hur detta kan hanteras genom både överföring av ekonomiska och tekniska resurser. Därför avslutar hon också med att citera Edison om hur vi kan förvåna oss själva: “If we did all the things we are really capable of doing, we would literally astound ourselves”.

Visst kan vi!?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv