Åt den som har skall varda givet.

Norges vindkraftpotential har uppskattats till häpnadsväckande tal. En uppskattning säger 14 000 TWh per år!! Men även om de som gjort bedömning gjort en kraftig miss så är den hög och ny börjar man tala om Norge som Europas batteri. Det är bara att bita ihop och önska dem lycka till. Åt den som har skall varda givet, heter det ju i bibeln. Vi själva skulle kanske vårda vår egen trädgård och satsa hårt på effektivisering? Marknaden är inte liten där heller.

Och det norska försöket att påstå att Sverige hade “komparativ fördel” som kärnkraftslokaliseringsplats kanske bara var ett försök att vilseleda oss?

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv