Återhämtning av utsläppsmarknaden

Den Europeiska handeln med utsläppsrätter har havererat säger en del. Och det är klart att om priset ligger under en Euro per ton så är inte signalen till utsläppsbegränsning stark. Världsbanken spår en återhämting i nästa period, 2008-2012, med ett pris av storleksordningen 12 Euro per ton.
n
Rapporten har också intressant information om hur den frivilliga marknaden (där en del kol-cowboys försöker skinna folk) utvecklas. Den är i stark tillväxt men fortfarande är effektiviseringsprojekten få. Alltför få!

Dagens IPCC-rapport kanske kan ge mer inspiration till effektiviseringar. Sammanfattningen innehåller mycket skåpmat men har flera kataloger av åtgärder som är nyttiga.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv