Att kunna utan att förstå?

Är det i litteraturen och litteraturvetenskapen vi kan finna svaret på varför energieffektivisering är så svårt att hantera? Varför det tilldrar sig så lite medialt intresse och så lite politisk handling? I DN publicerades en artikel med rubriken “Svenska studenter har alla svar – men inga frågor”. En lärare med erfarenhet från undervisning i olika länder noterar att “kontinentala studenter förstår först och främst genom att fråga, svenska studenter däremot genom att ge svar.” - “Kontinentala studenter ser historiska sammanhang medan de svenska sätter sig själva i centrum.”

Utan att göra skillnad mellan nationaliteter och utan att begränsa kretsen till studenter, så liknar det förhållandet när vi talar om energifrågor. Det finns massor av svar klädda i ganska enkla ekonomiska termer (brist på incitament, överflöd av hinder, bristfällig information), men nästan ingen förståelse av hur människor reagerar på incitament, upplever hinder, hanterar information etc.

Det leder tanken tillbaka till litteraturen. Nobelpristagaren José Saramago låter en av personerna i romanen “Blindheten” säga: “Jag tror inte vi blev blinda, Jag tror att vi är blinda, Blinda som ser, Blinda som trots att de ser inte ser”.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv