Att skjuta på rörligt mål

Formuleringen att effektvisering skall sikta på en intensitet (energi per BNP-kroma) innebär att man siktar på ett mål i rörelse. Både energianvändningen och den ekonomiska aktiviteten, BNP, kan förändras. Om BNP-förändringen är (blir) hög blir intensiteten låg (ett tal dividerat med ett stort tal blir ett litet tal). Naturligtvis kan man ange målet som intensitet men man löper risken att det blir svårtolkat. Det är svårt att skjuta på rörligt mål.

* Det gamla svenska målet var att år 2020 uppnått 20% effektivare användning räknat som intensitet. Det målet uppnåddes kring 2012.
* Om BNP-utvecklingen saktar in, vilket långtidsutredningen bedömer, skulle vi nå 30% år 2030
* Om BNP fortsätter i den takt som den gjort under de senaste decennierna skulle vi kunna nå 40% år 2030
* Det nya svenska målet enligt den överenskommelse som nåddes häromdagen skall vi sikta på 50% år 2030. Det är MYCKET bra!
Se bild nedan. Men vi skall komma ihåg att dessa målformuleringar är beroende av BNP-utvecklingen!

Tar vi nu också in energiutvecklingen så har vi ganska länge haft en nära nog konstant energianvändning. Det gör bedömningarna lite enklare. Det är inte orimligt att anta att den ekonomiska utvecklingen kommer att ske med lägre energianvändning. Även om den ekonomiska aktiviteten ökar så kommer strukturen i näringsverksamheten troligen att innebära mindre energianvändning.

Det som verkligen ändrar förhållandena är om vi accepterar EUs mål att minska energianvändningen nominellt med 30%. Något som den nya överenskommelsen antyder! Då skulle vi så att säga följa det rörliga målet med blicken och få lättare att nå målet och rentav överträffa det.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv