Åttio (80) % lägre energianvändning, typ!

Vi har fått lära oss att vårt alltmer datoriserade samhälle kräver stora mängder energi. För drift och inte minst för kylning av datorutrustningen. Ett företag som borde veta och som borde tyngas ordentligt är Google. Men det är också ett företag som gör något åt situationen. De har presenterat ett koncept för sina servrar och där man sparar 85 % i kylning och 82 % i drift.

USA:s naturvårdsverk uppskattar att förbättrade serverfunktioner kan spara 130 millioner ton kol-utsläpp till 2030. De nämner också att den japanska IT-industrin är den som är mest på hugget för att förbättra utrustningen.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv