Skulle lite förnybart attrahera?

EY (också kända som Ernst and Young) publicerar vart annat år ett index över hur attraktivt förnybar energi är som investeringsobjekt. Årets index (Bild 1 nedan) visar att de nordiska länderna (markerade med blå pilar underifrån) kanske inte är de hetaste men att de i alla fall avancerar på skalan. Metoden de använder är inte möjlig att genomskåda men de verkar i alla fall väga in många olika faktorer.

The Guardian kommenterar indexet och har också följt vad som hänt sedan senaste utgåvan 2014. En annan källa Electric Energy Online citerar Ben Warrens (EY) karakteristik av utvecklingen på ett träffande sätt:

“European countries lack the flexibility that exists in emerging markets to transform their energy industries. Their greatest hurdle is integrating renewables with historically centralized conventional power generation. It began to look like European countries were scaling back their renewables ambitions as a result but, in recent months, we’ve seen promising new programs materialize around the continent.”

Detta vidimeras också i IEAs senaste marknadsrapport för förnybar energi (se bild 2 nedan). Men är det verkligen så illa att Europa har somnat vid ratten som Euractiv säger?

image
BILD 1
———————
image
BILD 2

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv