Skulle lite förnybart attrahera?

EY (också kända som Ernst and Young) publicerar vart annat år ett index över hur attraktivt förnybar energi är som investeringsobjekt. Årets index (Bild 1 nedan) visar att de nordiska länderna (markerade med blå pilar underifrån) kanske inte är de hetaste men att de i alla fall avancerar på skalan. Metoden de använder är inte möjlig att genomskåda men de verkar i alla fall väga in många olika faktorer.

The Guardian kommenterar indexet och har också följt vad som hänt sedan senaste utgåvan 2014. En annan källa Electric Energy Online citerar Ben Warrens (EY) karakteristik av utvecklingen på ett träffande sätt:

“European countries lack the flexibility that exists in emerging markets to transform their energy industries. Their greatest hurdle is integrating renewables with historically centralized conventional power generation. It began to look like European countries were scaling back their renewables ambitions as a result but, in recent months, we’ve seen promising new programs materialize around the continent.”

Detta vidimeras också i IEAs senaste marknadsrapport för förnybar energi (se bild 2 nedan). Men är det verkligen så illa att Europa har somnat vid ratten som Euractiv säger?

image
BILD 1
———————
image
BILD 2

Nu kan det äntligen sägas

“Hans Nilsson var ansvarig för det banbrytande svenska programmet för effektivare energianvändning vid Nutek på 1990-talet. Hans Nilssons arbete ledde till att prestanda för på marknaden befintliga enheter och komponenter blev avsevärt mer energieffektiva. Hans Nilsson ledde utveckling och genomförande av teknikupphandling för fragmenterade marknader som för kyl-frysskåp, värmepumpar, belysning, HF-don, energieffektiva småhus, fönster m.m. Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av betydligt mer energieffektiva produkter än vad marknaden erbjöd. Teknikupphandling är numera också känd under namnet innovationsupphandling.”

Ja det är inte mina ord utan priskommittens så det måste vara sant. grin

Och på förekommen anledning så kan jag också berätta vad teknikupphandlingarna gick ut på och vad de resulterade i (redogörelsen på engelska).

Intressant är att metoden nyligen kommit i bruk i Indien! De kan ha låtit sig inspireras av den skrift vi gjorde på IEA kallad “Creating Markets for Energy Technology”.

Sprid gärna materialet!

Läs mer

Månadsindelade arkiv