Av-, om- eller återreglering?

Det var länge sedan någon vågade yppa tvivel på att avreglering av energimarknaden är välsignelsebringande men nu sker det i LO-tidningen. Kanske inte direkt en svordom i kyrkan men åtminstone på kyrkbacken eftersom utförsäljningen av energitillgångarna oftast skett i stor politisk enighet.

Skribenten i LO-tidningen tar sin utgångspunkt i de senaste årens prisökningar och i förekomsten av övervinster (wind-fall profits). Tidigare s.k. Nils holgerssonundersökningar har visat att priserna på värme varit lägre i kommunägda anläggningar så det finns åtminstone lite empiriskt material till stöd för hans klagan.

Tyvärr blandar han sedan ihop det med kärnkraften och gör själv misstaget att påstå att kärnkraft skulle vara ett billigt alternativ för klimatåtgärderna. Ny kärnkraft är inte billig och den gamla har också särskild fördel i att ha åtnjutit förmånliga villkor vid sin tillblivelse. Möjligen skulle man undra över om den någonsin kommit på plats i en helt avreglerad värld där den tvingats bära sina fulla kostnader?

Så avregleringens möjliga fördelar kanske ännu inte visat sig till fullo? Och vi måste kanske också måste leva med att teknikomställningar inte är gratis utan kan fordra statlig/offentlig medverkan båda vad gäller krav och finansiering.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv