Av-, om- eller återreglering?

Det var länge sedan någon vågade yppa tvivel på att avreglering av energimarknaden är välsignelsebringande men nu sker det i LO-tidningen. Kanske inte direkt en svordom i kyrkan men åtminstone på kyrkbacken eftersom utförsäljningen av energitillgångarna oftast skett i stor politisk enighet.

Skribenten i LO-tidningen tar sin utgångspunkt i de senaste årens prisökningar och i förekomsten av övervinster (wind-fall profits). Tidigare s.k. Nils holgerssonundersökningar har visat att priserna på värme varit lägre i kommunägda anläggningar så det finns åtminstone lite empiriskt material till stöd för hans klagan.

Tyvärr blandar han sedan ihop det med kärnkraften och gör själv misstaget att påstå att kärnkraft skulle vara ett billigt alternativ för klimatåtgärderna. Ny kärnkraft är inte billig och den gamla har också särskild fördel i att ha åtnjutit förmånliga villkor vid sin tillblivelse. Möjligen skulle man undra över om den någonsin kommit på plats i en helt avreglerad värld där den tvingats bära sina fulla kostnader?

Så avregleringens möjliga fördelar kanske ännu inte visat sig till fullo? Och vi måste kanske också måste leva med att teknikomställningar inte är gratis utan kan fordra statlig/offentlig medverkan båda vad gäller krav och finansiering.

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv