Avreglering följs av omreglering?

De senaste dagarnas exponering av hur elnätsavgifterna höjs drastiskt i vissa företag kanske är början på en diskussion om regleringens avsikt och föremål. Energimarknadsinspektionen hävdar att den metod man använder för att bestämma avgifterna är den som ger kunderna “störst trygghet och längsiktigt stabila avgifter”. Vilket gör att man undrar om trygg med hög avgift är bättre än otrygg med låg? Är man gammal nog minns man (nästan med vemod) hur man förr brukade diskutera hur/om kommunerna smygbeskattade sina invånare genom nätavgifterna och hur mycket bättre det skulle bli när man avreglerade.

I Storbritannien har man börjat skissera och förbereda en marknadsreform som också påverkar regleringen. Detta har nu utlöst en diskussion som gör att man i European Energy Review undrar om “konkurrensen kommer att offras på klimatpolitikens altare”. Intressant formulering som illustrerar vad man tycker är viktigast i samhället. Men det verkar som om vi på olika håll, och kanske av olika skäl, kommer att behöva diskutera vad regleringen har för syfte. Hoppas att kunden också får plats i den debatten. Avregleringen har alltför länge fått stå i bestämd form singularis.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv