Avslöjande effektivisering

EU-kommissionen lät sig ju inte nedslås av att våra ledare tackade nej till att spara pengar och skapa jobb genom sitt nej till bindande effektiviseringsmål. De lade redan ett par dagar senare ett förslag till effektiviseringsplan i vilken man snabbt och resolut pekade ut att särskilt den offentliga sektorn skall vara föregångare och bl.a. öka renoveringstakten i byggnadsbeståndet. Till deras mera innovativa åtgärder hörde att de personer som väljs till alla organ från kommunfullmäktige och uppåt offentligt skall redovisa sitt eget boende och resande ifråga om energi och koldioxidutsläpp för att vara valbara. I ett senare steg skall tröskelvärden för valbarhet införas.

Men det första steget, redovisningen, gäller redan från och med idag! grin

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv