Både antingen och eller.

En stor och snabb omställning till ett uthålligt samhälle kräver förmodligen mer av oss än vi riktigt fattat ännu. Mest märks det på att våra diskussioner om alternativen förs just i termer av - alternativ. Antingen -Eller! Men detta sätt att sortera verkligheten kanske är överspelat? Vi får också alternativen serverade med den vanliga kryddan. Nämligen påståendet att valet skall vara “kostnadseffektivt”. Men i förhållande till vad? Som Jörgen Nörgaard, Dansk professor, sagt: “Det kanske inte är kostnadseffektivt att rädda världen, men det kan vara en bra idé i alla fall!”.

Några exempel på att vi behöver “tänka utanför lådan”:

* Mat eller biobränsle? Kanske både-och! Det beror på vilket land vi talar om. Det finns mark där det inte föreligger någon konkurrens. Det finns också möjligheter att biobränslena stärker landsbygdens köpkraft. Men då måste de politiska förutsättningarna anpassas. Marknaden sköter inte detta med automatik.

* Köpa lokalt eller Handla globalt? Att bara se till hur maten transporteras kan leda fel. Man måste också se till hur den producerats, d.v.s. göra en livscykelanalys (LCA). Tomater från Norra Europa som producerats i värmda och upplysta växthus kan ha “mera koldioxid i sig” än en långväga transporterad variant.

* Konsumera eller Spara? Det borde väl vara uppenbart att konsumtion kan avse kvantitet eller kvalitet? Ja möjligen inte för dem som gjorde Svenskt Näringslivs kampanj före jul, men för oss andra. Men kanske är det en idé att byta ut även fungerande produkter som inte är utslitna om de är mycket energikrävande. Det hävdar åtminstone tillverkarna av vitvaror i Europa.

Det kanske är så att vi behöver göra ett massivt byte inte bara av livsstil utan också av de prylar vi omger oss med. I en stor uthållighetskampanj? Då skulle det också vara lättare att ta ställning till vad vi verkligen behöver?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv