Bättre ekonomi, mera jobb, minskade klimatrisker? - NEJ TACK!

Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så väldigt att leda, ingenting så osäkert framgång, som att införa en ny tingens ordning; ty den som försöker har nämligen alla dem till fiender som drog fördel av den gamla ordningen och han har endast ljumma försvarare i dem som drar fördel av den nya.

Citatet tillskrivs Machiavelli och hans bok Fursten. Det passar bra när man tar del av EU-kommissionens förslag till klimatåtgärder. Uppenbarligen har de som tillhör den gamla ordningen lyckats invagga kommissionen i förhoppningen att fördelarna av den är för evigt.

Den nya ordningen, vars fördelar för konkurrenskraft, miljö och jobb, dokumenteras i kommissionens eget material. Där kan man finna:

* Renewable energies “help reduce fuel import costs and contribute to improving the energy trade balance,...”
* Fossil fuel import dependency remains the main driver of price increases ...
* The EU manufacturing sector has so far responded to energy price increases through sustained energy intensity improvements, thus maintaining its relatively favourable position….
* ...carbon prices, are “not found to have any statistical significant impact on electricity retail prices,”
*.... ambitious renewables and energy efficiency targets could create half a million jobs in Europe.

Det är tråkigt att kommissionen inte lyssnar på sig själv, när de beslutar:

A reduction in greenhouse gas (GHG) emissions by 40% below the 1990 level, an EU-wide binding target for renewable energy to 27%, renewed ambitions for energy efficiency policies, a new governance system and a set of new indicators to ensure a competitive and secure energy system. These are the pillars of the new EU framework on climate and energy for 2030 presented today by the European Commission.


Men sista ordet är inte sagt på långt när. Parlamentet och rådet återstår och det är en lång marsch kvar. Får man vara lite elak så är kommissionens ledare Barroso (snart) en föredetting - en av de gamla. Vi måste satsa på andra och nya som inte har bindningar till ett passerat utvecklingsstadium. Sådana som kan hantera en komplex framtid och inte drömma sig tillbaka om hur det var förr.

Vi måste kunna se till att utsläppen minskar, att effektiviseringen och användningen av förnybar energi ökar. Hur svårt är det när det dessutom har påtagliga fördelar i vår vardag?

 

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv