Bättre ekonomi, mera jobb, minskade klimatrisker? - NEJ TACK!

Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så väldigt att leda, ingenting så osäkert framgång, som att införa en ny tingens ordning; ty den som försöker har nämligen alla dem till fiender som drog fördel av den gamla ordningen och han har endast ljumma försvarare i dem som drar fördel av den nya.

Citatet tillskrivs Machiavelli och hans bok Fursten. Det passar bra när man tar del av EU-kommissionens förslag till klimatåtgärder. Uppenbarligen har de som tillhör den gamla ordningen lyckats invagga kommissionen i förhoppningen att fördelarna av den är för evigt.

Den nya ordningen, vars fördelar för konkurrenskraft, miljö och jobb, dokumenteras i kommissionens eget material. Där kan man finna:

* Renewable energies “help reduce fuel import costs and contribute to improving the energy trade balance,...”
* Fossil fuel import dependency remains the main driver of price increases ...
* The EU manufacturing sector has so far responded to energy price increases through sustained energy intensity improvements, thus maintaining its relatively favourable position….
* ...carbon prices, are “not found to have any statistical significant impact on electricity retail prices,”
*.... ambitious renewables and energy efficiency targets could create half a million jobs in Europe.

Det är tråkigt att kommissionen inte lyssnar på sig själv, när de beslutar:

A reduction in greenhouse gas (GHG) emissions by 40% below the 1990 level, an EU-wide binding target for renewable energy to 27%, renewed ambitions for energy efficiency policies, a new governance system and a set of new indicators to ensure a competitive and secure energy system. These are the pillars of the new EU framework on climate and energy for 2030 presented today by the European Commission.


Men sista ordet är inte sagt på långt när. Parlamentet och rådet återstår och det är en lång marsch kvar. Får man vara lite elak så är kommissionens ledare Barroso (snart) en föredetting - en av de gamla. Vi måste satsa på andra och nya som inte har bindningar till ett passerat utvecklingsstadium. Sådana som kan hantera en komplex framtid och inte drömma sig tillbaka om hur det var förr.

Vi måste kunna se till att utsläppen minskar, att effektiviseringen och användningen av förnybar energi ökar. Hur svårt är det när det dessutom har påtagliga fördelar i vår vardag?

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv