Bättre möjligheter att påverka elanvändningen

Demand Response - Flexibel användning -  var en av de sakerna som stod på energiministerns önskelista när hon kommenterade elutredningarna. Demand Response har nyligen utretts i USA och den rapport som presenterats är föredömligt pedagogisk (DR_Excerpt.pdf). När får vi se sådana system på den svenska marknaden?

Och så här enkelt är det!
image

image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv