Behåll telefonnumret till brandkåren

...även om ni har världens modernaste brandskydd i huset. Rådet kommer från Jacques Foss som är en ledande fransk kärnkraftexpert (och förespråkare) när han funderar över Fukishimas följder i en artikel i Energy Review. Han säger att det finns två argument som han inte vill höra. Det ena är att det inte kan hända här eftersom vi inte har jordbävningar och Tsunamis. Och det andra är att med EPR är alla problem lösta. Så här uttrycker han i sin version synen på vad andra kallar den svarta svanen:

But even if all the precautions are taken, if everything has been planned for, if a model of a power station is cutting edge, we need to work on an external accident of an unexpected size.

Så ja - behåll telefonnumret till brandkåren, men också - bygg huset på ett annat sätt! Lägre (effektivare) och med fler ingångar (förnybara energislag) så klarar vi utrymningen lättare. Och bor bekvämare med markkontakt.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv