Behöver vi en energiombudsman?

För cirka två år sedan lade EU-kommissionen fram en undersökning som visade att elmarknaderna i Europa var urdåliga. Man var dock i gott/dåligt sällskap tillsammans med bank- och transportsektorn!

Så nu kommer ministrarna på att det kanske behövs en energiombudsman i Europa. Kunderna skulle nämligen kunna tjäna 110 miljarder per år motsvarande en tusenlapp per hushåll genom att handla bättre. Vore man mera konspiratoriskt (provokativt) lagd skull man säga att kunderna luras årligen på det beloppet genom att marknaden (trots avregleringen) inte kan leverera.

En annan hädisk tanke skulle vara att möjligheten att shoppa runt efter bättre erbjudanden inte är den viktigaste aktiviteten för ett hushåll som vill minska sina kostnader. Och då skulle man kanske anse att en ombudsman inte är den viktigaste hjälpen utan en energirådgivare.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv