Billiga råvaror är en dröm som tagit slut

Att världsekonomin har ett drag av pyramidspel eller kedjebrev där man försöker få någon annan att ta notan senare är inte någon avancerad tanke. Men det är mera sällan företagsrådgivare som Boston Consulting Group (BCG) uttrycker det så rakt på sak. Andreas Cervenka ger en ögonblicksbild av deras nya rapport där de ger tio råd för hur man skall slippa att bli den som sitter med Svarte Petter när nästa omgång av skojeriet dras igång.

Samtidigt skall sådana här råd läsas med viss försiktighet. Som Paul Krugman varnar för gör man alldeles för lätt analogier med privatekonomi:

For an economy is not like a household. A family can decide to spend less and try to earn more. But in the economy as a whole, spending and earning go together: my spending is your income; your spending is my income. If everyone tries to slash spending at the same time, incomes will fall — and unemployment will soar.

BCG-rapporten överraskar lite grann med sin varning för att fortsätta låtsas som om råvaror skall framgent vara billiga. En tydlig udd mot dem som blivit i gasen ( grin )av möjligheterna till fracking och utvinning av skiffergas. Deras råd nummer åtta handlar nämligen om nödvändigheten av satsningar på effektivisering och förnybar energi.

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv