Billigare om någon annan betalar senare

Business Europe fick Bingo med sin rapport Lessons learnt from the current energy and climate framework, och dess klagolåt om hur Europa hämmas av att USA har lägre energipriser, gick praktiskt taget ograverad in i inledningskapitlet av underlaget till EU-ledarnas toppmöte i onsdags.

Till att börja med så är energiprislandskapet mycket skiftande och det finns länder i Europa som ligger både över och under USA (se bild nedan) precis som det finns en stor spridning i USA. Det finns ingen enkel förklaring som kan hänföras till priset. Och det är inte priset som är den viktigaste utgångspunkten för att skapa en väg ur den ekonomiska krisen och in i ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, vilket eceee redogör för.

Men den stora och signifikanta skillnaden mellan USA och stora delar av världen i övrigt är koldioxidutsläppen från el och värmesektorerna, 8,8 ton per capita i USA mot mellan 1 och 6 i Europas olika länder. De flesta EU-länderna ligger under hälften jämfört med USA

En annan markant skillnad är kvaliteten i försörjningen där USA ligger sämre till än alla EU-länder med undantag för det gamla östblocket. Detta framgår av World Economic Forums rapport där man granskar energiförsörjningen globalt.

Så det förefaller som om man i USA kunnat hålla tillbaka elpriserna på bekostnad av både försörjningstrygghet och miljö. I den mån det ger konkurrensfördelar så är de i vart fall inte uthålliga.

image

Ur rapport från NUSCONSULTING GROUP.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv