Billigare om någon annan betalar senare

Business Europe fick Bingo med sin rapport Lessons learnt from the current energy and climate framework, och dess klagolåt om hur Europa hämmas av att USA har lägre energipriser, gick praktiskt taget ograverad in i inledningskapitlet av underlaget till EU-ledarnas toppmöte i onsdags.

Till att börja med så är energiprislandskapet mycket skiftande och det finns länder i Europa som ligger både över och under USA (se bild nedan) precis som det finns en stor spridning i USA. Det finns ingen enkel förklaring som kan hänföras till priset. Och det är inte priset som är den viktigaste utgångspunkten för att skapa en väg ur den ekonomiska krisen och in i ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, vilket eceee redogör för.

Men den stora och signifikanta skillnaden mellan USA och stora delar av världen i övrigt är koldioxidutsläppen från el och värmesektorerna, 8,8 ton per capita i USA mot mellan 1 och 6 i Europas olika länder. De flesta EU-länderna ligger under hälften jämfört med USA

En annan markant skillnad är kvaliteten i försörjningen där USA ligger sämre till än alla EU-länder med undantag för det gamla östblocket. Detta framgår av World Economic Forums rapport där man granskar energiförsörjningen globalt.

Så det förefaller som om man i USA kunnat hålla tillbaka elpriserna på bekostnad av både försörjningstrygghet och miljö. I den mån det ger konkurrensfördelar så är de i vart fall inte uthålliga.

image

Ur rapport från NUSCONSULTING GROUP.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv