Bindande effektiviseringsmål och obligatoriska vita certifikat

EU-kommissionen överväger att göra effektiviseringsmålen bindande och att vita certifikat skall vara obligatoriska i sin revision av handlingsplanen för effektivare energianvändning.

Den gamla handlingsplanen var mycket detaljerad och har inte uppfyllts i någon högre grad. Nu vill man göra den nya mindre omfattande men å andra sidan säkerställa att länderna inte smiter undan som de hitintills gjort. i dokumentet spåras en tydlig irritation över medlemsländernas underlåtenhet (se bild nedan). Den bisarra formuleringen av det svenska målet som intensitet (kwh/BNP) istället för absolut kvantitet är ett exempel.

Och av de sju föreslagna åtgärderna är flera sådana som den svenska effektiviseringsutredningen försökte undvika att ta upp. Inte bara certifikaten utan även skapande av nationella effektiviseringsfonder och mera aktivt deltagande av energiföretagen.

image

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv