Biobränslen hot eller möjlighet?

Mycket har sagts och mera kommer att sägas om biobränslena så något svar på frågan får vi inte nu heller, men värdefulla pusselbitar när man läser IEAs färdplan för utvecklingsmöjligheterna, se också bild nedan. I deras studie är det inte enbart en fråga om att byta bränslen utan även om att öka effektiviteten i fordonen.

European Energy Review har med utgångspunkt i samma material funderat över marknadsläget. En notering de gör är att man inte behöver lita på Brasiliens sockerrör utan att sådana kan odlas även i Afrika. Hot eller löfte - de monokulturer som uppstår vid sådana odlingar kan vara ett hot för befolkningens utkomst.

 

image

Är blockchain något reellt eller bara ett magiskt ord?

I det som vi kallar DSM University har det nu under 4 års lopp producerats nästan 40 webinarier med material som finns inspelat och kan laddas ned med tillhörande publikationer och bilder. Ganska mycket kommer från svenska källor. Kolla gärna!

Men när man går igenom statistiken så finn det ett webinarium som slår alla rekord. Särskilt i nedladdningar och det är det som kallas “Peer-to-peer energy trading using blockchains ”.

Alla andra titlar laddas ned i sakta mak med en typisk ökning av 10-15% per halvår. Men inte det som handlar om blockchain där är vi nu uppe i över 500%! Det är klart att det är kul att ha hittat en vinnare men tanken att det kanske bara är en dagslända trycker på?!


Läs mer

Månadsindelade arkiv