Biomassan är underutnyttjad

En rapport om biomasseanvändning i Europa, och som bl.a. sponsrats av Södra, Sveaskog och Vattenfall, menar att EU ligger ur fas vad gäller målen för biomasseanvändning, se bild 1 nedan. Rapporten visar att det finns goda möjligheter att minska kostnaderna (lärkurvan gäller även här) och att transporterna inte är ett avgörande hinder, se bild 2 nedan. Något överraskande dock att kostnadsminskningen för pellets från skogsavfall i Norden är så litet!?

En motsvarande studie från USA nämner att biomasseanvändning kan leda till högre koldioxidutsläpp och naturligtvis måste balanseras av återväxt i biomassan. Men räkna med att någon “skeptiker” kommer att åberopa den amerikanska studien.

image
BILD 1
—————————————
image
BILD 2

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv