Biskop Brask i EU

Tekniken har gått framåt sedan biskop Brask smusslade in sin berömda lapp med orden “Härtill är jag nödd och tvungen” i sitt sigill när han var med och dömde en kollega till avsättning. Tänk om han hade haft tillgång till internet. Då hade han kunnat göra som sina sentida efterföljare som i en konsekvensbedömning av EU-kommissionens klimatpaket skrivit in två paragrafer (85-86). Brask tvingades vara mera kortfattad, men det räddade hans karriär (och huvud). Må hans efterföljare vederfaras samma lycka!

I de båda paragraferna beskrivs att man för att bli framgångsrik i klimatarbetet och dessutom dra nytta av alla de fördelar som energieffektivisering och förnybar energi medför behöver en bredare ansats med tre mål istället för bara ett (85). Dessutom förklarar de att ett mål egentligen är en tankemässig kullerbytta (86).

I ett annat dokument där man förklarar innebörden av den energiprisstudie som gjorts gör man tydligt att det inte är priset utan kostnaden som är problemet för industrins konkurrenskraft och att Europas industri klarar sig bra därför att man har drivit effektiviseringen längre än konkurrentländerna. Men man säger också att man lätt kan hamna på efterkälken och därför måste driva på effektiviseringen även i fortsättningen.

...By improving energy efficiency (i.e. through buying energy efficient products or by behavioural changes), consumers can help mitigate rises in energy prices and lower their energy costs.

Det kan tyckas trivialt men dessa insikter är förhållandevis nya när de kommer på pränt i EUs handlingar. Måntro att de även kan klara anstormningen i Europeiska rådet och kan styrka även delar av svenska regeringen i dess ambitioner att äntra barrikaderna?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv