Blair och Balkenende

är tydligen det nya radarparet, Storbritannien och Nederländerna, för att påverka klimatförändringarna och att satsa på effektivisering. De har skrivit ett gemensamt brev-upprop i ämnet till EU-ordföranden Matti Vanhanen. På samma sätt som Persson och Blair en gång i tiden.

Nu har alliansen en chans att sälla sig till de goda krafterna och markera sin vilja. Brevet har nämligen en del lösa ändar, en av dem är att man vill utvidga och stärka ETS, d.v.s. handelssystemet för utsläppsrätter. Det behövs sannerligen men först måste man få bort de stora problem det har. Det som lett till höjda energipriser , men högst tveksamt om det följt några riktiga handfasta åtgärder med.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv